Vänsterpartiet Östergötland

6 timmars arbetsdag inom vården

6 timmars arbetsdag inom vården

Bristen på sjuksköterskor är en av de främsta orsakerna till problemen i sjukvården. Region Östergötland uppfattas idag inte som en tillräckligt attraktiv arbetsgivare. Vänsterpartiet föreslår därför en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för sjuksköterskor, undersköterskor eller motsvarande yrkeskategorier inom dessa verksamheter. 

Arbetstidsförkortningen kan ske på olika sätt anpassat efter verksamhetens verksamhet. Modeller som vi kan se vara aktuella är 6-timmars arbetsdag eller betald tid för vila och återhämtning som vårdförbundet föreslagit. Ambitionen är dock att veckoarbetstiden ska sänkas rejält för dessa yrkeskategorier.

När motsvarande åtgärder genomförts på andra platser runt om i landet (t.ex. Sahlgrenska i Göteborg eller Karolinska i Stockholm) så har man sett mycket tydliga effekter. Det har då blivit enkelt att rekrytera personal. Vakanserna har helt upphört. Man har också blivit helt oberoende av bemanningsföretag och sjukfrånvaron hos medarbetarna har minskat drastiskt.

Vänsterpartiet budgeterar 100 miljoner kronor för denna satsning. Pengarna får vi genom att höja skatten och omfördelning av resurser som fram tills nu har satsats på det totalt misslyckade bonussystemet. En satsning som varit dyr men inte gett någon effekt. Kostnaderna uppkommer genom ökade lönekostnader för nyanställning av personal. Det är dock svårt att uppskatta exakt hur mycket ny personal som behöver anställas då erfarenheten från andra verksamheter med arbetstidsförkortning visat på ökad effektivitet.

Arbetstidsförkortning kommer i realiteten också vara en löneförhöjning för många sjuksköterskor som idag valt att gå ner i arbetstid då de inte orkat med arbetet eller lyckats att kombinera arbetet med familjelivet. Därför är arbetstidsförkortningen också en satsning som kraftigt stärker kvinnors ekonomiska situation.

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post