Vänsterpartiet Östergötland

Fel att tvinga elever betala för skolmat!

Fel att tvinga elever betala för skolmat!

Vid dagens möte med Regionutvecklingsnämnden fattades beslut om att införa obligatorisk lunch för elever vid Lunnevads folkhögskola. Detta trots att man gör bedömningen att detta kan innebära att färre elever söker sig till skolan.

  • Vi tycker att det är problematiskt att införa en obligatorisk lunch för dessa elever. Det handlar om vuxna människor som själva måste få avgöra om de vill köpa lunch på skolan eller ta med egen mat, säger Ricardo Olivares som sitter i nämnden för Vänsterpartiet.

Idag är det frivilligt för eleverna att köpa lunch från skolan. Många väljer att ta med egna matlådor som man värmer i de elevkök som finns att tillgå.

  • Det kan finnas många skäl till varför man väljer att ta med sin egen mat. Ett för oss viktigt skäl är de rent ekonomiska. För de som studerar på folkhögskola så är ofta ekonomin tuff och då ska man inte tvingas betala en avgift om 1200 kr i månaden.

Samtidigt som tvingande lunchavgifter infördes höjdes även den så kallade förbrukningsavgiften för eleverna som ska finansiera allt från kopiering till wifi och städning.

  • Att studera vid folkhögskola ska vara avgiftsfritt enligt lagen och vi tycker att en obligatorisk lunchavgift är att gå runt lagstiftningen på ett sätt som inte är okej, avslutar Ricardo.

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post