Vänsterpartiet Östergötland

Korta arbetstiden för sjuksköterskorna

Korta arbetstiden för sjuksköterskorna

Stängda vårdplatser och växande köer. Rapporter om att personalen sliter hårt och inte orkar med att jobba kvar i sjukvården blir allt vanligare. Det är en oroande utveckling som måste brytas. Ett av de största problemen för sjukvården i Östergötland idag är bristen på sjuksköterskor och om det inte görs någonting drastiskt kommer problemen bara växa.

Jag kan se på min arbetsplats hur vi sjuksköterskor sliter hårt för att kunna upprätthålla en god och säker vård för våra patienter. Men tack vare ett fantastiskt engagemang så lyckas vi nästan alltid. Men jag är oroad för hur det ska bli i framtiden, säger Vänsterpartiets Jessica Eek som också arbetar som sjuksköterska viv Universitetssjukhuset i Linköping.

Att kunna rekrytera fler sjuksköterskor är nästan alla helt överens om är helt avgörande för att kunna lösa sjukvårdens problem. Det råder inte brist på sängplatser utan det är brist på personal, eller rättare sagt sjuksköterskor.

Anledningen till att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och att många slutar är arbetsmiljö och arbetstider. Det är ofta ett slitigt arbete som kräver att man jobbar kvällar, nätter och helger. Tider då man också vill hinna med att träffa sin familj eller umgås med vänner.

Sjukvården måste hålla öppet dygnet runt alla dagar. Men det är dags att vi faktiskt inser hur mycket det sliter på personalen. Det är dags att korta arbetstiden för sjuksköterskorna. Vi vill att de som arbetar natt ska erbjudas betald tid för vila och återhämtning och så vill vi införa 6-timmars arbetsdag i flera verksamheter, säger Jessica.

På många håll i landet har just arbetstidsförkortning för sjuksköterskor vänt en negativ trend. Det har blivit mycket enklare att rekrytera personal, sjukfrånvaron minskar samtidigt som personalen presterar bättre när de är på arbetet. Därför har kostnaderna också blivit små för att genomföra detta.

Arbetstidsförkortning i sjukvården är framtiden. Det är ett måste för att lösa många av dagens problem, avslutar Jessica.

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post