Vänsterpartiet Östergötland

Vänstersamarbete ger bättre ekonomi

Vänstersamarbete ger bättre ekonomi

Trots EUs krav på kraftiga åtstramningar, sänkta löner och pensioner valde Portugal 2015 en vänsterregering med en helt annan agenda, en regering som ville investera sig ur krisen. Nu bara ett par år senare tillhör Portugal de länder med den mest blomstrande ekonomin och snabbast minskande arbetslösheten i hela EU. Det kan vi lära oss av även här i Sverige.

Samtidigt som Portugal valde en vänsterpolitik för ökade offentliga investeringar, höjda lägstalöner och höjda pensioner valde USA en radikal högerpolitik. Donald Trump lovade och genomförde som en av sina första åtgärder kraftiga skattesänkningar för de rika och sänkta bolagsskatter. Argumenten var att kraftigt sänkta skatter skulle öka de privata investeringarna vilket i sin tur skulle ge en skjuts upp för löneutvecklingen. Det data visar så här långt är det precis motsatta. Samtidigt som de rikare blir allt rikare i USA med Trumps skattepolitik har genomsnittslönerna i landet snabbt sjunkit. I Trumps högerorienterade USA får arbetare generellt mindre i fickan än tidigare.

Det går att hitta paralleller mellan Trumps politik och den politik som genomförs i Portugal och det svenska valet i höst. Det handlar helt enkelt om betydelsen av vänster- eller högerpolitik. Trumps högerpolitik är ingenting nytt. Vi har sett den typen av skattesänkningar förr. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg drev igenom de största skattesänkningarna i Sverige i modern tid. Det vet vi nu ledde till ökad ojämlikhet, sämre arbetsvillkor och sämre löneutveckling för vanliga arbetare. Det är precis den typ av politik som Moderaterna vill genomföra igen – nu med stöd av Sverigedemokraterna. Kraftiga skattesänkningar som skulle erodera de offentliga investeringarna och öka ojämlikheten i vårt land.

I Portugal valde Socialdemokraterna att istället samarbeta med vänsterpartierna där. Det har resulterat i minskad arbetslöshet, förbättrade lönenivåer och höjda pensioner. Det är vänsterpolitik som ger tydligt resultat och som till och med lovordats av Europeiska kommissionen.

Även här i Sverige fick Socialdemokraterna söka samarbete med Vänsterpartiet efter att först ha prövat möjligheten med mittenpartierna. Tack vare Vänsterpartiet har regeringens budget präglats av flera satsningar som minskat klassklyftor, förbättrat ekonomin för barnfamiljer och gett kraftigt ökade anslag till kommuner och landsting.

Efter fyra år med ett tydligt regeringssamarbete vänsterut kan vi nu se resultatet – arbetslösheten minskar i alla grupper även bland exempelvis unga och utlandsfödda, den generella lönenivån förbättrats och de offentliga finanserna har sällan varit så bra som nu med rekordlåg statsskuld. I EU tillhör Sverige och Portugal de länder vars ekonomier har utvecklats allra bäst de senaste åren. Det får man med en tydlig vänsterpolitik som fördelar resurser efter behov och minskar klassklyftorna i samhället.

Trots att utvecklingen i Sverige är positiv har Stefan Löfven varit tydlig med att han skulle prioritera ett samarbete med Centerpartiet och Liberalerna framför Vänsterpartet. Men vi vet att det inte går att få en politik för jämlikhet med partier som vill sänka lönerna för vanliga arbetare. Det går inte att få ökad jämlikhet med partier som vill införa marknadshyror och fortsätta sänka skatterna för de som tjänar allra mest.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna bör titta på sitt systerparti i Portugal som valde att samarbeta vänsterut. Bara ett växande Vänsterparti skulle kunna leda till ett fortsatt politik för jämlikhet, minskad arbetslöshet och ett samhälle som håller ihop.

Peter Butros
Ordförande, Vänsterpartiet Östergötland

Den här artikeln publicerades i Corren 2018-08-31 och kan läsas här.

 

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post