Vänsterpartiet Östergötland

Tre antirasistiska röster

Tre antirasistiska röster

Sverige var en gång världens mest jämlika land, så är det inte längre. Högern söker stöd av rasister som använder flyktingar och muslimer som syndabockar för alla problem. Men att samhället rustats ned och klyftorna ökat är inte en konsekvens av flyktingströmmar. Det är en konsekvens av nedskärningspolitik och en regering som inte vill
beskatta de rikaste.

Vänsterpartiet står upp för andra ideal, vi kommer aldrig ge Sverigedemokraterna inflytande – och vi kommer aldrig att låta som dem för att få inflytande. Det är många som oroar sig över den ökade rasismen i Sverige, en rösta på Vänsterpartiet är den tydligaste
signalen för jämlikhet och mot rasism.

Tre röster om antirasism

Linda Westerlund Snecker, riksdagskandidat

När jag var 11 år åkte för första gången på ett internationellt multikulturellt läger med barn från hela världen. Det var så tydligt att det inte spelade någon roll vilket land vi kom ifrån eller vilket religion vi hade, vi var alla barn. Det har format mitt politiska engagemang och gjorde att jag i vuxen ålder valde att engagera mig i Vänsterpartiet. 

Jag har under min tid i riksdagen sett hur partier har flyttat sig mer och mer åt högern och främlingsfientligheten. Man har skyllt komplexa problem på invandring och gett rasismen mer luft under vingarna. Det är små, små steg som urholkar demokratin. Vänsterpartiet har alltid sagt nej till högerförflyttningarna, vi sa nej till den tillfälliga flyktinglagen, nej till ID-kontroller och ja till familjeåterföreningar och en humant mottagande av människor på flykt. Vi vägrar flytta våra positioner för att rasistiska partier går bra i opinionen. 

Vi är antirasisterna i riksdagen.

Peter Butros, riksdagskandidat och ordförande Vänsterpartiet Östergötland

Mina föräldrar kom från Syrien på 80-talet. Då kom de till ett land där jämlikheten och rättvisan var stark. Själv föddes jag här  i Sverige och fick växa upp i en skola där vi elever möttes oavsett vår bakgrund eller våra föräldrars härkomst, utbildning eller inkomst.

Tack vare en sammanhållen skola där utbildningen låg i fokus, där lärarna hann med att ge oss den tid vi elever behövde är jag idag utbildad civilingenjör.

Idag ser jag hur samhället har dragits isär. Jag har sett hur segregationen ätit sig in i skolan, hur elever med olika bakgrund sällan möts, hur privatiseringarna av skolan har gett färre lärare där fokus läggs på vinstjakt istället för utbildning. Jag ser också hur barn och elever till utlandsfödda föräldrar, precis som mig, idag ses som en kostnad och belastning istället för framtida läkare, advokater eller civilingenjörer. 

Den växande rasismen och främlingsfientligheten i vårt land får konsekvenser inte minst för våra barn som växer upp här. Istället för att se potentialen i varje barn pekas såna som jag ut som problem. Men vi är inga problem. Vi är människor med hopp och drömmar och med rätt utbildning kan vi förändra vår framtid. 

För mig är valet enkelt. Jag väljer jämlikhet och rättvisa framför rasism och ökade klyftor. Jag kommer alltid stå upp för varje barns rätt till en god uppväxt oavsett föräldrarnas härkomst. Tillsammans bygger vi vårt samhälle för alla.

Emil Broberg, regionrådskandidat

Det var i början av 90-talet som jag engagerade mig politisk. Det var nedskärningarna i välfärden och den framväxande rasismen som gjorde att jag valde Vänsterpartiet. 

Just kampen mot rasism och för en mänsklig flyktingpolitik har alltid varit en grund i mitt politiska engagemang då min farfar tillhörde en av alla de som flydda undan nazismen under 1940-talet. 

Det är också därför som jag känner en grundläggande oro för vilken inriktning politiken tagit de senaste åren. Det är både SDs starkare stöd men också hur de andra partierna valt att anpassa sig efter deras agenda. 

Jag är alltid 100% antirasist och kommer aldrig ge vika på det! 

Dela den här sidan:

Dela
Tweet
E-post