Vänsterpartiet Östergötland

Vår politik

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får del av framgången.

En liten ekonomisk elit drar ifrån alla oss andra. Ojämlikheten är vår tids gissel, men de andra partierna står utan konkret politik – eller driver en politik som direkt ökar klyftorna.

Mer - inte mindre - resurser till sjukvården

Sjukvården i Östergötland har för lite resurser. Vårdplatser står tomma, operationer ställs in och personalen sliter hårt för att få sjukvården att fungera. Läkare har varnat för att människor kommer dö om ingenting görs.

I det läget har de styrande partierna med Socialdemokraterna i spetsen beslutat om gigantiska nedskärningar på hundratals miljoner kronor de kommande åren. De låter osthyveln fara över hela sjukvården som tvingas dra ner överallt. Det betyder att det kommer att bli ännu mindre personal som måste springa ännu snabbare för att kunna ge östgötarna den vård som vi behöver.

För oss i Vänsterpartiet är detta oacceptabelt.

Sjukvården behöver mer, inte mindre resurser. Östergötland har idag landets lägsta landstingsskatt. Vi vill höja den så att vi får mer pengar till sjukvård och personal. Bara så kan vi stoppa nedskärningarna och se till att vi en jämlik sjukvård som inte sliter ut personalen och som finns där när du behöver den!

Stoppa privatiseringarna

När man blir sjuk och söker vård ska man vara säker på att sjukvården finns där för dig. Inte för att någon riskkapitalist eller aktieägare ska tjäna pengar på din sjukdom. Så blir det om vinstdrivande företag tillåts i välfärden. Våra behov av sjukvård och omsorg förvandlas till varor på en marknad där de privata vinsterna alltid är viktigast.

De skattepengar som vi gemensamt betalar till välfärden ska gå just till vad de var avsedda för: sjukvård, skola och äldreomsorg. När pengarna istället försvinner i aktieutdelningar eller till hemliga bankkonton i skatteparadis blir det helt enkelt mindre kvar till välfärden. Det tycker vi i Vänsterpartiet är helt orimligt. Välfärden behöver mer, inte mindre resurser.

Vänsterpartiet vill att välfärden ska vara gemensam. I Östergötland har vi under lång tid, oavsett om det är Moderaterna eller Socialdemokraterna, som styr sett hur allt mer av vår sjukvård privatiseras. Det vill vi ändra på. Sjukvården ska vara fri från privata vinstintressen.

Kortare arbetstid!

Allt fler som arbetar inom vården frågar sig hur länge till de ska orka med att arbeta helger, kvällar och nätter. Många känner hur kraften inte räcker och tvingas att jobba deltid eller lämna sjukvården helt. Så ska det inte vara. Sjukvården behöver varenda sjuksköterska och varenda undersköterska. För att fler ska vilja arbeta i sjukvården krävs det att personalen får bättre arbetsmiljö och bättre arbetstider.

Vänsterpartiet vill införa kortare arbetstid i stora delar av sjukvården. Den som arbetar natt ska man få betalt för vila och återhämtning. Vi vet att den typ av natt- och skiftarbete som finns idag sliter hårt på personalen och har stora hälsorisker.

Flera sjukhus i Sverige har infört 6-timmars arbetsdag inom delar av verksamheten.Det har gjort att fler vill jobba där och att man hinner med mer sjukvård. Det har därför varit en vinst för alla.

I grunden handlar det om vi lever för att arbeta eller om vi ska arbeta för att leva!

Vill du veta mer om vad vi står för?

Allt fler som arbetar inom vården frågar sig hur länge till de ska orka med att arbeta helger, kvällar och nätter. Många känner hur kraften inte räcker och tvingas att jobba deltid eller lämna sjukvården helt. Så ska det inte vara. Sjukvården behöver varenda sjuksköterska och varenda undersköterska. För att fler ska vilja arbeta i sjukvården krävs det att personalen får bättre arbetsmiljö och bättre arbetstider.

Vänsterpartiet vill införa kortare arbetstid i stora delar av sjukvården. Den som arbetar natt ska man få betalt för vila och återhämtning. Vi vet att den typ av natt- och skiftarbete som finns idag sliter hårt på personalen och har stora hälsorisker.

Flera sjukhus i Sverige har infört 6-timmars arbetsdag inom delar av verksamheten.Det har gjort att fler vill jobba där och att man hinner med mer sjukvård. Det har därför varit en vinst för alla.

I grunden handlar det om vi lever för att arbeta eller om vi ska arbeta för att leva!